Våra medarbetare

Birger Edelberg, Advokat och byråns grundare
- Juris kandidat vid Uppsala universtitet, 1986
- Biträdande jurist på advokatbyrå, 1986-1990
- Advokat sedan 1990
- Mångårig erfarenhet av uppdrag som offentlig försvarare (försvarsadvokat)
- Särskilda kunskaper inom brottmål, personskade-/försäkringsjuridik och viss fastighetsrätt (hyres- och arrendetvister)
- Språk: svenska, engelska och tyska

Maria Johansson, Legal office manager
- Anställd sedan 2007
- Språk: svenska, engelska, franska och tyska