Våra medarbetare

Birger Edelberg, Advokat och byråns grundare
- Juris kandidat vid Uppsala universtitet, 1986
- Biträdande jurist på advokatbyrå, 1986-1990
- Advokat sedan 1990
- Mångårig erfarenhet av uppdrag som offentlig försvarare (försvarsadvokat)
- Särskilda kunskaper inom brottmål, personskade-/försäkringsjuridik och viss fastighetsrätt (hyres- och arrendetvister)
- Språk: svenska, engelska och tyska

Peter Källholm, Advokat
- Juris kandidat vid Uppsala universitet, 2006
- Handläggare på Migrationsverkets asylenhet i Uppsala, 2007-2008
- Tingsrättsnotarie, Lidköpings/Skaraborgs tingsrätt, 2008-2010
- Edelbergs advokatbyrå, 2010-
- Advokat sedan 2013
- brottmål, familjerätt (vårdnad, boende, umgänge), LVU, LVM, LPT, ekonomisk familjerätt (bodelning och boutredning/arvskifte), allmänjuridik
- Språk: svenska och engelska

Johanna Bergman (f.d. Lindgren), Advokat
- Juris kandidat vid Stockholms universitet, 2002
- Tingsrättsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2002-2004
- Biträdande jurist, Linklaters, 2005
- Kammaråklagare, Åklagarkammaren i Norrköping, Åklagarmyndigheten, 2005-2014
- Edelbergs advokatbyrå, 2014-
- brottmål, familjerätt (vårdnad, boende, umgänge), LVU, LVM, LPT, ekonomisk familjerätt (bodelning och boutredning/arvskifte), allmänjuridik
- Språk: svenska och engelska


Maria Johansson, Legal office manager
- Anställd sedan 2007
- Språk: svenska, engelska, franska och tyska