Välkommen till Edelbergs Advokatbyrå i Norrköping

Edelbergs Advokatbyrå är en allmänpraktiserande advokatbyrå. Det innebär att vi arbetar med de flesta rättsområden, även om vår verksamhet huvudsakligen är inriktad på brottmål, personskador och försäkringsjuridik, familjerätt (vårdnad, boende och umgänge), utlänningsrätt och annan humanjuridik. Vårt kontor finns i Holmentornet i centrala Norrköping.

Verksamma på advokatbyrån är advokaterna Birger Edelberg, Peter Källholm och Johanna Bergman (f.d. Lindgren).

Maria Johansson ansvarar bl.a. för administrationen och är den som vanligtvis tar hand om kontakterna med både befintliga och nya klienter, domstolar, myndigheter och dylikt.

Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp, som båda är former av ekonomiskt stöd i samband med tvister.

Ytterligare information om vilka vi är och vår verksamhet finns på hemsidan. Har Du frågor, är Du välkommen att ringa oss på telefonnummer 011-10 62 95.